O AUTORU

 


Studirala je u Beogradu 1961-1966. U penziji je od 2001. Radila je u Srednjoj građevinskoj školi u Kikindi u okviru Školskog centra za tehničko obrazovanje (1966-1977), u Projektnom birou u sastavu građevinske radne organizacije «Severni Banat» u Kikindi (1977-1987), bila je direktor Projektnog biroa u sastavu ove izvođačke organizacije od 1980-1982. Sekretar za urbanizam opštine Kikinda bila je u periodu od 1987-1991 godine. U DP Zavodu za urbanizam u  Kikindi radila je na poslovima vodećeg urbaniste do penzionisanja (1991-2001). Najveći deo radnog veka bavila  se projektovanjem i  urbanističkim  planiranjem u Kikindi i mestima severnog Banata. Graditeljska baština Kikinde je posebno interesovanje arhitekte Biserke Ilijašev. U dugotrajnom istraživanju ove oblasti, vodila je mudrost predaka da se uspešan razvoj naselja zasniva na vrednim korenima, koji stalno u sebi nose poruke znanja i umeća. Svojim stavom da nasleđena urbanistička matrica poznata pod imenom UŠORENO SELO treba da bude osnov za planiranje daljeg urbanističkog i prostornog razvoja naselja u severnom Banatu u Vojvodini, doprinela je očuvanju  identiteta i prepoznatljivosti  naselja u severnom Banatu na kraju  20. veka. Pored niza urađenih i donetih urbanističkih planova za opštine Kikinda i Novi Kneževac i projektovanih objekata u opštinama Kikinda, Novi Kneževac, Nova Crnja i Čoka, aktivno je radila na afirmaciji struke u okviru Udruženja urbanista Srbije i Vojvodine.