SRPSKA  PRAVOSLAVNA CRKVA

Srska pravoslavna crkva u Kikindi posvećena je sv. ocu Nikoli. Pod zaštitom države je od 1948. godine.


Srpska pravoslavna crkva je izgrađena 1769. godine i jedan je od najstarijih sačuvanih objekata iz tog vremena. Podignuta je na mestu male crkve koja je do pola bila ukopana u zemlju, na omanjoj humki koja se zvala EKEIDA. Pet godina kasnije dobila je toranj sa zvonikom i malom kapom pokrivenom pocinkovanim limom – neadekvatnom pokrivkom za svete objekte građene u to vreme (zbog nedostatka sredstava). Finansijska sredstva za odgovarajući toranj nisu dugo, dugo prikupljena. Mala kapa je trajala skoro 100 godina. Zamenjena je 1981. godine visokim raskošnim baroknim tornjem karakterističnim za vojvođanske pravoslavne hramove, uz pomoć Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Novog Sada. Raskošni barokni toranj srpske pravoslavne crkve, podignut 1981. godine. 

                   

Barokni ikonostas, rad novosadske duborezačke radionice Markovića, postavljen je  sedam-desetih godina 18. veka. Pretpostavlja se da su ikone u ikonostasu rad Jakova Orfelina. Potiču iz 1773. godine.


Posebna dragocenost ovog hrama  su dve zidne slike, rad Teodora Ilića – Češljara, iz 1790/91. godine: na severnom i južnom zidu crkve. Na severnom zidu je Tajna večera, a na južnom Vaznesenje Hristovo. Obe slike predstavljaju Češljara kao zrelog majstora i (pored slike sa svodnom apoteozom sv. Trojice u Bačkom Petrovom Selu) jedine su sačuvane slike ovog majstora. Svrstane su u izuzetna dela srpske umetnosti.  

               

Srpska pravoslavna crkva na prirodnom postamentu, okružena bogatim zelenilom. Ograda oko crkve je skinuta posle drugog svetskog rata. Urbanističkim uređenjem  gradskog trga, položaj crkve na prirodnom postamentu još više potencira i ističe najstarije nepokretno kulturno dobro  u Kikindi.

Za nepokretno kulturno dobro od  izuzetnog značaja za Republiku Srrbiju proglašena je  1990. godine.


Srpska pravoslavna crkva sv. oca Nikole,

zauzima centralno mesto na gradskom trgu


Barokni ikonostas rad Jakova Orfelina


Srpska pravoslavna crkva na prirodnom postamentu,

okružena bogatim zelenilom

O knjigama O autoru O izdavaču Znate li ? Galerija Male grafike Kontakt Mapa sajta