VAŽNI GRBOVI KIKINDE

PEČAT PRIVILEGOVANOG

VELIKOKIKINDSKOG DIŠTRIKTA korišćen je u službene svrhe dištrikta, za overu dokumenata i sl. Sada je obeležje Istorijskog arhiva u Kikindi.

GRB DIŠTRIKTA

težak 2000 kg ugrađen na timpanonu KURIJE. Na  njemu se nalazi zlatni lav u stojećem stavu s krunom na glavi i uzdignutog repa: u prednjoj desnoj šapi drži isukani mac, a u levoj odrubljenu tursku glavu – simbol borbe protiv Turaka.

STILIZOVANI GRB IZ 1893. godine kada je Kikinda dobila status slobodnog grada. Na njemu je predstavljena desna ruka graničara  sa sabljom na koju je nataknuta odrubljena turska glava, na crvenoj podlozi i sa srcem ispod ruke, sa krunom i pobedničkim zelenim vencem. Obeležava vreme kada su se Kikinđani borili protiv Turaka.

GRB GRADA danas je stilizovan prethodni grb. Predstavlja desnu ruku graničara koji u njoj drži sablju na koju je nataknuta odrubljena turska glava, sa srcem ispod ruke i na crvenoj podlozi.  

Sve ovo i još mnogo, mnogo priča, detalja, podataka i informacija o nastanku, urbanističkom i graditeljskom razvoju, bogatom graditeljskom nasleđu Kikinde, obogaćenih fotografijama i crtežima autora,  mogu se naći na stranicama knjige


KIKINDA, VEKOVI PROLAZE – GRAD OSTAJE

250 godina urbanističkog i graditeljskog razvoja


Mnoge stare porodice imale su grbove. Oni su najčešće bili postavljeni na zabatima kuća stilske građanske arhitekture u Kikindi.

O knjigama O autoru O izdavaču Znate li ? Galerija Male grafike Kontakt Mapa sajta