KURIJA

Austrijska carica Marija Terezija je, posebnog privilegijom, 1774. godine, formirala Velikokikimndski priovilegovani dištrikt, kao posebnu organizacionu jedinicu sa sedištem u Kikindi. Bio je to specifični oblik regionalne samouprave u državno – političkom ustrojstvu  austrijske monarhije. On je stanovništvu garantovao značajne političke, verske i ekonomske slobode i provilegije. Najvažnija oderedba u privilegiji  bila je ona kojom je stanovništvu Dištrikta ovećano „da nikad neće biti prodani, založeni ili na koji način otuđeni“.


Magistrat Velikokikindskog privilegovanog dištrikta isprava nije imao svoju upravnu zgradu. Ideja o njenoj izgradnji javila se još 1790. godine, ali je konačna odluka o izgradnji ove zgradae poznate pod nazivom „KURIJA“ doneta 1825. godine. Gradnja i nabavka materijala tekli su sporo zbog raznih administrativnih i finansijskih teškoća. Objekat je građen u periodu od 1836. do 1839. godine. Postavljanje parketa u velikoj dvorani i ugradnja velikog kamenog grba završeni su 1841. godine.


Zgrada KURIJE je velelepno i monumentalno arhitektonsko zdanje. Stilski pripada klasicizmu. U prizemlju je grandiozni glavni ulaz  sa kasetiranom kapijom i jedinstvenom  kvakom.


Na timpanonu ove zgrade urgađen je kameni grb Dištrikta težak 2000 kg. Nije bilo lako podići i ugraditi ovoliko težak kameni blok na timpanonu zgrade. Poteškoće su savladane upornošću i bez savremenih mašina i uređaja, ali je ugrađivanje odužilo završetak zgrade.Nepokretno kulturno dobro od velikog značaja za RS

Grb Dištrikta

KURIJA - zgrada magistrata Velikokikindskog privilegovanog dištrikta


Monumentalna ajnfort kapija  na Kuriji

Kvaka izrađena specijalno za ovu veliku kapiju

O knjigama O autoru O izdavaču Znate li ? Galerija Male grafike Kontakt Mapa sajta