UŠORENO SELO

Kikinda je planski nastalo naselje  sredinom 18. veka. Principi planske organizacije  naselja tipa „ušoreno selo“ primenjeni su u Kikindi posle 1774, godine kada je započela rekonstrukcija tadašnjeg naselja koje je nastalo povezivanjem tri seoceta razbijenog tipa. Planska šema „ušoreno selo“ zasniva la se na sledećim principima:


pravilna šema ulične mreže  koje se seku pod pravim uglom. Za sprovođenje ovog principa, predstavnici vlasti su promenjivali primitivne metode: pravce ulica su određivali lancima i konop-cima. Ukoliko im se neka kuća našla na putu, lance i konopce su provlačili kroz zidove tih kuća.  Naređivali su rušenje onih kuća koje se nisu uklapale u plan.  Zbog toga  postoji u Kikindi manje odstupanje od osnovnog pravca ulica. Primitivnim geodetskim metodom toga vremena provlačenje lanaca i konopaca kroz po-stojeće zgrade nije moglo da obezbedi dovoljnu tačnost regula-cionih pravaca ulica na većim rastojanjima. Ova odstupanja  su i danas uočljiva kod nekih ulica u Kikindi.


Ostale karakteristike ušorenog sela date su na stranici "O KNJIGAMA", knjiga "KIKINDA, VEKOVI PROLAZE-GRAD OSTAJE"


Trg i  danas ima ista obeležja. Javni objekti građeni u 19. veku prisutni su i danas: srpska pravoslavna crkva, Rimokatolička crkva, opštinska kuća, škola (Gimnazija i Osnovna škola „Feješ Klara“), kafana (Pivnica u zgradi Pozorišta nekad, sada mnogi kafići, parohijska zgrada u Ul generala Drapšina.

Kikinda danas ima jedan od najlepših i najuređenijih trgova u našoj zemlji. Nekadašnji trg rekonstruisan je po projektu arhitekte Predraga Cagića i Borivoja Jovanovića 1983. godine (Borbina nagrada za arhitekturu 983. godine). Rekonstrukcijom su osavremenjeni pešački prostori i ozelenjeni. Posebna pažnja poklonjena je objektima gradi-teljske baštine koji su istaknuti i poseban su arhitektonski okvir ovog pešačkog prostora.


Georg Szavits apptobirten Ingenieur Im Jahre 1814,

GROSZ KIKINDER INTRAVILLAN PLAN

Copirt durch Stephan Dilber  1847. godine

Aerosnimak iz 2000. god.

autor Biserka Ilijašev, Urbanistički projekat uredjenja gradskog trga
sa označenim objektima pod zaštitom, 1998. god.
O knjigama O autoru O izdavaču Znate li ? Galerija Male grafike Kontakt Mapa sajta