SUVAČA – MLIN RAVNICE

Suvača je mlin ravnice i jedan od repernih objekata identiteta Kikinde. To je mlin na suvi pogon, koji je za mlevenje žitarica koristio konje kao pokretačku snagu.  Suvače su karakteristični mlinovi za 19. vek u Panonskoj niziji.  Tada  ih  je, u  Panonskoj  niziji bilo  oko 50 000. Obično su bile građene sa jednim, dva i tri kola, na uglovima ulica, kako bi im se lakše prilazilo. U  Kikindi ih je sredinom 19. veka bilo najviše: 51: tri sa dva kola i 48 sa jednim kolom.


Suvača u Kikindi danas ima 110 godina. U veoma je lošem stanju. Potrebna je hitna rekonstrukcija, revitalizacija i uređenje prostora oko nje, jer ona je biser narodnog graditeljstva, jedini predstavnik suvih mlinova u našoj zemlji. Revitalizacijom može postati uzor očuvanja trajnih tradicionalnih vrednosti, edukacije mladih generacija i značajna turistička destinacija. Nažalost danas je ona samo oronula starica o kojoj niko ne brine.

 

Suvača u Kikindi je spomenik narodnog graditeljstva. Pod zaštitom je države od 1951. godine.Godine 1990. proglašena je za NEPOKRETNO KULTURNO DOBRO OD IZUZETNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU.


Jedina suvača sačuvana u našoj zemlji


Plan grada Velika Kikinda iz 18147. godine kada je bilo najviše suvača u Kikindi

Barbul Milan, crtež  suvače u Kikindi tušem

Suvača je pobudila je pažnju arhitekte Milana Barbula da je i svojom rukom zabeleži pri izradi jednog od Generalnih urbanističkih planova Kikinde

Veliko kolo slično točku seoskih kola
Vidna drvena konstrukcija u piramidalnom delu suvače


Centralni stub zvani „popa“


Konstrulkcija u slemenu
piramidalnog objekta


srpski   english
O knjigama O autoru O izdavaču Znate li ? Galerija Male grafike Kontakt Mapa sajta