ZAŠTO SU POZNATI ARHITEKTI MILAN I ĐORĐE TABAKOVIĆ

Milan (1860 -1946.) i Đorđe TABAKOVIĆ (1897 – 1971.) Tabaković su otac i sin. Pripadaju plejadi vrsnih arhitekata koji su stvarali u Vojvodini na prekretnici 19. i 20. veka. Rođeni su u Aradu u Rumuniji, školovani u Beču i Pešti. Svoja najveća arhitektonska dela ostvarili su u gradovima Banata (srpskog i rumunskog) i cele Vojvodine, najveći broj u Novom Sadu. Njihovi objekti krase i Kikindu, deo su njihove bogate arhitektonske zaostavštine i istaknuti su objekti graditeljskog nasleđa Kikinde.  Tematski broj časopisa ATTENDITE po-svećen je arhitekturi njihovih objekata u Kikindi. Milan je jedan od najplodnijih arhitekta u stilu secesije. Lepedatova palata svrstana je u njegovo vrhu-nsko arhitektonsko delo. U Kikindi je izgradio još dva objekta: zgradu Narodne banke (nekada zgrada SDK) i bioskop „Zvezda“. Njegovi objekti zna-lački su ukrašeni secesijskim  arhi-tektonskim detaljima a naročito veoma uspešnim mozaicima.

Đorđe je jedan od pionira moderne u našoj zemlji. U Kikindi ima tri objekta u stilu moderne: Internat Manastira sv. Trojice (danas deo osnovne škole „Đura Jakšić“), parohijski dom srpske pravo-slavne crkvene opštine u stilu kasnog romantizma, Sokolana (danas Dom „Partizana“), veoma uspešno dograđeni deo nekadašnje varoške gostione, sa elementima moderne na impozantnom ulazu. Pored arhitekture bavio se sce-nografijom, dizajnom knjiga, uređenjem enterijera, profesurom, slikarstvom.


Tabakovićeva nagrada koju dodeljuje Društvo arhitekata Novog Sada arhi-tektima u Vojvodini za arhitektonska ostvarenja vrhunskog dometa u tehnici i tehnologiji građenja arhitektonskih objekata, za obrazovanje kadrova, ese-jistiku ili kritičku publicistiku, delovanje u društveno–stručnoj praksi i organi-zacijama arhitekata za afirmaciju i tumačenje arhitekture, ustanovljena je 1994. godine

Sve ovo i još mnogo, mnogo priča, fotografija, detalja, crteža, podataka i informacija o arhitektima Milanu i Ðorđu Tabaković i njihovim objektima u Kikindi mogu se naći na stranicama : časopisa ATTENDITE, tematski broj 4 iz 2007. godineZgrada Narodne banke (danas Poreska uprava)

Lepedatova  palata, kralja Petra I br. 41

Tabakovićeva nagrada

Bioskop „Zvezda“ (sada market Rodić), ul. kralja Petra br. 38

Parohijski dom  ul. generala Drapšina br. 5

Sokolana (danas Dom Partizana) Trg srpskih dobrovoljaca br. 23

Internat, danas deo osnovne škole „Đura Jakšić“ Ul. Sv. Miletića br. 16


O knjigama O autoru O izdavaču Znate li ? Galerija Male grafike Kontakt Mapa sajta