SADRŽAJ:


UMESTO UVODA

- GRADITELJSKA BAŠTINA -TRAJNI IZVOR ZNANJA I UMETNOSTI

- KIKINDA - JEDNA OD ISTOČNIH KAPIJA SRBIJE

- FOTOGRAFIJE: VILE

                     PALATE


1. ARTEFAKTI

   1.1. PROPORCIJE I HARMONIJA

   1.2. ISKUSTVA I INTERPRETACIJE

   1.3. STALNOST I PROMENE


2. PROSTRORNA KULTURNO-ISTORIJSKA CELINA U KIKINDI

   2.1. URBANISTIČKE VREDNOSTI

   2.2. ARHITEKTONSKE VREDNOSTI


3. VILE

   3.1. ALDAN-PUTNIKOVA

   3.2. VARAĐANINOVA

   3.3. VILA GROFA VICAHIDIJA

   3.4. „SESTRE BLIZNAKINJE

         3.4.1. VILA ANNA

         3.4.2. VILA RIEZENFELDER

   3.5. VILA REPHOLC

   3.6. VILA dr STEPHANA


4. PALATE

   4.1. LEPEDATOVA

   4.2. BUDIŠINOVA

   4.3. STEINEROVA

   4.4. SLANIKINA

5. TRAGOVI

   5.1. VILA IVAČKOVIĆ

   5.2. LETNJIKOVAC MAVROKORDATE  


6. “IN CONTINUUM”


PRILOZI:

1. REZIME

2. RECENZIJE

3. O AUTORU

4. KORIŠĆENA BIBLIOGRAFIJA I GRAĐA


Retko koji grad u Srbiji može da se pohvali sačuvanim graditeljskim nasleđem, a posebno knjigom u kojoj je njegova prošlost i urbanistička i arhitektonska vrednost zabeležena na odgovarajući način.


Na oko 300 stranica ilustrovanih sa oko 300 fotografija različite veličine vrhunskog kvaliteta i crtežima autorke, prikazani su arhitektura i enterijer 11 vila i palata u Kikindi („možda po prvi put u vojvođanskoj istoriografiji ove vrste, ravnopravnu pažnju autorka je posvetila spoljašnjoj arhitekturi i enterijeru“, Vladimir Mitrović, recenzent knjige, Istoričar umetnosti, Odeljenje za arhitekturu i urbanizam, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad).

Knjga će biti štampana luksuzno, kako i priliči predstavljanju urbanističkog i arhi-tektonskog bogatstva Kikinde. u formatu A4, sa tvrdim koricama i omotom, dvojezično, paralelno, na srpskom i engleskom jeziku i sa fotografijama i crtežima autora u boji. Izlazak iz štampe očekuje se u prvoj polovini 2010. godine. Ovakve knjige se i pišu i štampaju se retko, a ova, sa do sada izdatim navedenim knji-gama ovog autora, čini celinu.


O KNJIZI SU REKLI:


Biserka Ilijašev je nesumnjivo napravila knjigu velike vrednosti, jer je prikupila, obradila, analizirala i predstavila javnosti graditeljsku baštinu Kikinde, koja je, usled niza nepovoljnih okolnosti, izložena opasnosti da se nepovratno izgubi. Entuzijazam sa kojim je rukopis napisan, dobra opservacija prostorne organizacije, spoljašnje i unutrašnje arhitekture, naročito ukrasnih detalja, koji se lako mogu devastirati, deluju ubedljivo i mogu delovati na podizanje svesti građana Kikinde, među kojima mnogi nisu svesni vrednosti okruženja u kojem žive. Ove karakte-ristike su presudne za procenu da je neophodno da se rukopis Biserke Ilijašev, objavi u izdanju koje će, i tehnički, omogućiti visok kvalitet reprodukcija brojnih fotografija, jer je odličan izbor i brojnost fotografija veliko bogatstvo knjige, te da će se knjiga, na radost svih nas, uskoro pojaviti u javnosti.


iz recenzije

dr NAĐA KURTOVIĆ-FOLIĆ

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

 VILE I PALATE U KIKINDI

Stepenište od belog mermera u Budišinovoj palati


LEPEDATOVA PALATA, crteži osnova i fasada


Kroz sve delove knjige autorka nas vodi lepim i stručnim jezikom, dok je tekst obogaćen mnogobrojnim autorskim fotografijama i crtežima, tehničkim i slobodoručnim. Posebna vrednost knjige je činjenica da je autorka, možda po prvi put u vojvođanskoj istoriografiji ove vrste, ravnopravnu pažnju posvetila spoljašnjoj arhitekturi i enterijeru. Analizirajući arhitektonske osobine pojedinačnih vila i stambeno-poslovnih palata Kikinde, autorka primenjuje deskriptivni ali i analitički stil u kome nalazi mesta za sve pojedinosti vezane za same objekte, od njihove izgradnje, do stručnih analitičkih tumačenja. Tako|e, pažnju čitalaca usmerava na bogatstvo arhitektonskog ukrasa, kroz analizu zlatnog preseka i ostalih arhitetktonskih sklopova - fasadni ukrasni repertoar, ulazne partije, krovišta, balkone i lođe, enterijer i njegov dekorativni repertoar.


iz recenzije,

Vladimir Mitrovic, istoričar umetnosti

urednik arhitektonskog magazina DaNS.
Po profesiji arhitekta, po opredeljenju urbanista, po afinitetu analitičar i zaštitar graditeljske baštine, nadahnuta bogatim arhitektonskim delima u svom gradu, autorka nas u svojoj knjizi „Vile i palate u Kikindi“ upoznaje sa karakteristikama ovih kikindskih „dragulja“, ne propuštajući da nas istovremeno upozna sa njihovim stvaraocima, da nam približi duh vremena u kome su nastale, istakne značaj u to vreme negovanih harmonijskih proporcija. Malo je gradova u Vojvodini, pa i u Srbiji koji su uspeli da odole naletu investicionog kapitala, sačuvaju svoju graditeljsku bašinu i ambijent oko nje. Kikinda, na svu sreću to jeste zahvaljujući između ostalih i autorki ove knjige koja je, godine svog radnog veka, radeći kao urbanista u Kikindi, posvetila zaštiti graditeljskog nasleđa tako da ovaj grad danas ima čime da se ponosi. Bogato ilustrovana, oplemenjena crtežima, knjiga odiše snagom entuzijazma, svedok je predanog rada autora koja se ovom knjigom predstavila čitaocu kao vrsni poznavalac arhitekture i umetnosti.


VESNA POPOVIĆ dipl.inž.arhitekture,

Republička agencija za prostorno planiranje-organizaciona jedinica APVKikinda treba da se ponosi ne samo svojom sačuvanom graditeljskom baštinom, već i svim građanima koji je neguju kao neprocenjivo blago i neo-doljivu kulturnu-duhovnu-emotivnu-znanstvenu vezu sa svojim precima. Ko je tu vezu zapustio ili zaboravio, izgubio je svoj put. Ali, u ovo ludo vreme, kada svi kriterijumi gube svoj pravi suštinski smisao, velika je veština opstati kao stručnjak, a posebno dokazati da ste u pravu. Kao student, stasavala je u vreme kada su nam profesori stidljivo ukazivali na velike vrednosti naše graditeljske baštine. Za prave, vredne i posvećene plemenitim zanatima i ciljevima, sasvim dovoljno. Jer, ona je odavno znala da svaki krov, prozor, balkon, baluster, ograda, pa i samo dvorište i veza sa ulicom, stvaraju sliku o gradu i svakom njegovom građaninu. I ne samo sliku, već način života i ophođenja. Posebno je vredno njeno sasvim sažeto, sa malo reči rečeno sve što treba o arhitekturi, stilovima, investitorima, pa i vlasnicima vila i palata, uz mudro odabrane celine i detalje na fotografijama. Jedina mogućnost da se danas bori za sve to i uputi mlade kolege u neizbežnu povezanost sa najvrednijim, su knjige. One ostaju za sva vremena, baš kao i nasleđe naših predaka. Jednom rečju, Biserka je deo graditeljske baštine Kikinde. Ovaj grad joj duguje mnogo više od poznavanja njenog imena


LJILJANA STAMENKOVIĆ,

dipl.inž.arhitekture,urbanista, KragujevacArhitekta Biserka Ilijašev, gleda vile i palate u Kikindi znalački i stručno, a mi, kao čitaoci, potpuni doživljaj dobijamo i njenim „unutrašnjim pogledom na fasade“. Njen „unutrašnji pogled“ je gledanje očima i dušom čime nas vraća u vreme kada su ove zgrade svojim nastajanjem menjale seoski ambijent u varoš sa samostalnim magistrartom i senatom. Kada imaš ovu knjigu u svojim rukama, ne moraš biti u ovom gradu da bi ga upoznao. Dovoljna je samo ona. Ona je više od Kikinde danas. Kroz nju možeš da naslutiš šta je Kikinda bila nekad. Ona je Kikinda nekada i Kikinda, još uvek, i danas. Kao Kikinđanka, radujem se ovoj Kikindi i svim gradovima sličnog graditeljskog i kulturnog miljea, jer su oni evropsko nasleđe u kome i Kikinda ima svoje mesto. Kikinda viđena fotografijom, perom i crtežom vila i palata Biserke Ilijašev, potvrđuje vezu Kikinde sa evropskim baštinom, standardima življenja i kulturom nekad, ali i sad. Pitanje je koliko će dugo vile i palate odolevati naletima sve prisitnijih novokomponovanih zahteva i ideja vlasnika i investitora. Zato je ovaj zapis zlata vredan. U njemu je sačuvano sve što je u arhitekturi grada vredno u svojoj neponovljivosti.


MIROSLAVA KOJIĆ

akademski vajar, KikindaO knjigama O autoru O izdavaču Znate li ? Galerija Male grafike Kontakt Mapa sajta
Početna strana          O knjigama          O autoru          O izdavaču          Znate li?          Galerija          Male grafike         Kontakt        Mapa sajta
Biserka Ilijašev © 2010.  Sva prava zadržana. Zabranjena je reprodukcija fotografija i crteža bez dozvole autora.